Poland Communication with Shareholders

General Information

O-I Poland S.A.
ul. Morawska 1
37-500 Jarosław

KRS: 0000046065
REGON: 650098317
NIP: 792 000 30 93

Oznaczenie sądu rejestrowego: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy 36 962 155,00 PLN
Kapitał wpłacony 36 962 155,00 PLN